W rankingu „Perspektyw” najwyższe miejsca ze szkół jasielskich zajęło I Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi („Ekonomik”).
„Perspektywy” po raz 23. opublikowały ranking najlepszych liceów i techników w Polsce. W gronie sklasyfikowanych znalazły się trzy licea ogólnokształcące w Jaśle oraz jedyne technikum, także z Jasła. Pozostałe szkoły z powiatu jasielskiego nie zostały ujęte w rankingu ogólnopolskim. Natomiast w rankingu wojewódzkim także tylko trzy ogólniaki zostały sklasyfikowane w gronie 68 szkół.

W rankingu liceów ogólnokształcących (999 szkół z Polski) najwyżej na 228. miejscu zostało sklasyfikowane I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego (w ubiegłym roku na 299. miejscu). W rankingu wojewódzkim I LO zajęło 10. miejsce.

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle uplasowało się na 504. miejscu (w ubiegłym roku - 692. pozycja). W rankingu wojewódzkim II LO zajęło 26. miejsce.

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle ("Ekonomik") zajęło 583. miejsce (w ubiegłym roku było 668.). W rankingu wojewódzkim IV LO zajęło 32. miejsce.

Najlepszym liceum w Polsce zostało XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie (w ubiegłym roku - 2. miejsce, w 2019 r. - 1., w 2018 - 3. lokata). Zwycięzcą podkarpackiego rankingu zostało Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (33. miejsce w rankingu ogólnopolskim).

Ranking szkół „Perspektywy 2021”. Zobacz miejsca jasielskich szkół
Zespół Szkół nr 4 w Jaśle ("Ekonomik") - IV LO z Oddziałami Integracyjnymi i Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle. Fot. Bogdan Hućko

W ogólnopolskim rankingu techników sklasyfikowano 499 szkół. W tym gronie z powiatu jasielskiego znalazło się tylko Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle („Ekonomik”), które zajęło 57. miejsce (w ubiegłym roku - 56).
Ranking „Perspektyw” wygrało Technikum Mechatroniczne nr 1 (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1) w Warszawie.

W rankingu wojewódzkim techników sklasyfikowano 76 szkół. Najwyżej uplasowało się wspomniane Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle, które zajęło 5. miejsce.
Miejsca pozostałych szkół: 43. Technikum nr 1 (Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września) w Jaśle, 69. Technikum nr 5 (Zespół Szkół Budowlanych) w Jaśle, 70. Technikum nr 3 (Zespół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego) w Jaśle.
Najlepsze w województwie podkarpackim okazało się Technikum nr 6 (Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego) w Jarosławiu.