Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG w Dębowcu przeprowadzili się do nowej remizy.
Decyzja o budowie strażnicy zapadła w 2010 roku. Prace trwały od 2011 roku. W minioną sobotę jednostka dębowieckiej straży przeniosła się do nowych pomieszczeń. OSP KSRG Dębowiec liczy 44 członków oraz 13 honorowych. Do działań ratowniczo - gaśniczych uprawnionych jest 20 druhów.

OSP KSRG Dębowiec w nowej remizie

Od 1997 roku jednostka OSP Dębowiec została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Obecnie druhowie dysponują wozem bojowym mercedes-benz 1019 AF, kupionym w 2008 r. w Niemczech oraz nissanem navara kupionym w 2010 r.

OSP KSRG Dębowiec w nowej remizie

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowcu została założona 1891 roku z inicjatywy ks. Jana Kopystyńskiego. 29 czerwca 1892 roku uchwalono z radą gminy ,,Regulamin Ogniowy”.
Gmina Dębowiec z uchwałą z dnia 29 czerwca 1892 roku z własnych funduszów postanowiła zakupić i utrzymać następujące narzędzia m.in. sikawkę ssąco – tłoczącą konną kołową, cztery beczkowozy po 400 liter, 10 osęk, 10 wiaderek na wodę, dwie latarnie, dwie drabiny dachowe z dwoma hakami do zaczepienia.