Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach Jasielskiego Pakietu Pomocowego już obowiązuje. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski.
Przedsiębiorcy z Jasła mogą składać wnioski o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Uchwała w tej sprawie, podjęta przez Radę Miejską Jasła w ramach Jasielskiego Pakietu Pomocowego, już obowiązuje. Wsparcie kierowane jest do firm, które ucierpiały w wyniku obowiązywania ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, w związku z pandemią covid-19.

O zwolnienie z podatku mogą ubiegać się firmy:
- prowadzące działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (PKD – podklasa 96.04.Z);
- świadczące usługi hotelarskie (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych);
- świadczące usługi gastronomiczne na miejscu, w restauracjach i placówkach gastronomicznych (PKD – podklasa 56.10.A).

Zwolnienie dotyczy gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej objętej ograniczeniami lub zakazem prowadzenia działalności oraz budowli lub ich części związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej objętej ograniczeniami lub zakazem prowadzenia.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. jest złożenie przez przedsiębiorę deklaracji na podatek od nieruchomości, korekty deklaracji lub informacji bądź też korekty informacji o nieruchomościach oraz wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Przyjęta uchwała oraz formularze są dostępne na miejskiej stronie internetowej w zakładce Biznes https://um.jaslo.pl/pl/jasielski-pakiet-pomocowy-dla-firm/

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta w Jaśle pod nr telefonu 13 44 86 346 lub mailowo: wpiol@um.jaslo.pl