Opłaty wobec Urzędu Miasta w Jaśle można uregulować również bez wychodzenia z domu, za pomocą miejskiej platformy płatniczej – PLIP. Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.
Miejski portal płatniczy umożliwia w łatwy i szybki sposób uregulowanie należności podatkowych mieszkańców. Dzięki PLIP możemy:
- sprawdzić informacje dotyczące swoich nieruchomości, zobowiązań podatkowych, deklaracje gospodarki odpadami komunalnymi.
- uregulować przez internet swoje zobowiązania wobec Miasta Jasła, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rachunki za gospodarkę odpadami komunalnymi.

Co można opłacić?
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych
- podatek leśny od osób prawnych
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- czynsz i dzierżawy
- wieczyste użytkowanie
- dodatkową opłatę parkingową
- opłatę za zajęcie pasa drogowego
- mandaty wystawione przez Straż Miejską
- opłatę od posiadania psów
- łączne zobowiązanie pieniężne

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rejestracji, sposobu korzystania z portalu oraz opłat za usługę, znajdują się na stronie internetowej portalu https://nz.um.jaslo.pl

Profil zaufany można założyć elektronicznie i potwierdzić w wybranym urzędzie w Jaśle, więcej informacji na naszej stronie: https://um.jaslo.pl/pl/profil-zaufany-narzedzie-przydatne-w-czasach-epidemii/

Jak założyć profil zaufany? Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.