Po wymianie działek między Nadleśnictwem Kołaczyce a Gminą Tarnowiec powstanie droga łącząca Potakówkę i Brzezówkę.
Nadleśnictwo Kołaczyce przekaże Gminie Tarnowiec działkę stanowiącą drogę, a w zamian otrzyma działkę leśną należącą do gminy. Zamiana tych gruntów pozwoli Gminie Tarnowiec na wykonanie drogi łączącej Potakówkę i Brzezówkę, o co mieszkańcy obu miejscowości zabiegali od wielu lat.

Powyższe ustalenia to efekt rozmów pomiędzy Nadleśnictwem Kołaczyce a Gminą Tarnowiec. Wczoraj, 9 lutego, w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie, z udziałem starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, członka Zarządu Powiatu w Jaśle Jana Muzyki, p.o. wójta Gminy Tarnowiec Miłosza Leszkiewicza, przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec Jarosława Pękali i nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce Artura Paczkowskiego, podczas którego ustalono szczegółowe zasady wymiany działek.

Członek Zarządu Powiatu w Jaśle Jan Muzyka podziękował nadleśniczemu Nadleśnictwa Kołaczyce Arturowi Paczkowskiemu za dobrą wolę i procedowanie tej wymiany. Po dokonaniu niezbędnych procedur nastąpi zamiana gruntów aktem notarialnym, co umożliwi budowę drogi gminnej.

Podczas spotkania Jan Muzyka przypomniał również, aby dokonać zamiany działki należącej do Nadleśnictwa Kołaczyce, położonej w centrum Tarnowca, obok stadionu, za część lasu gminnego. Wówczas działkę tę będzie można przeznaczyć na parking i cele rekreacyjne.