Wczoraj, 23 lutego, zmarł w wieku 101 lat podpułkownik w stanie spoczynku Mieczysław Żygłowicz z Jasła. Był ostatnim żyjącym żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego II RP, uczestnikiem kampanii wrześniowej, żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej, nauczycielem i wychowawcą młodzieży, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle.
Mieczysław Jan Żygłowicz urodził się 23 sierpnia 1919 roku w Kołaczycach w rodzinie rzemieślniczej jako syn Jana i Marii z d. Kosztur.. Szkołę Powszechną ukończył w swojej rodzinnej miejscowości. W 1933 r. w wyniku egzaminu konkursowego został przyjęty do Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich nr 2 w Śremie. Po jej ukończeniu i promocji 4 września 1936 został przydzielony do 84 Pułku Strzelców Poleskich w Pińsku. Tu jako podoficer w stopniu kaprala pełnił obowiązki instruktora w szkolnych kompaniach ckm, a następnie jako zastępca dowódcy plutonu taczanek ckm. W marcu 1939 została zmobilizowana 30 Dywizja Piechoty do której wszedł 84 Pułk Strzelców Polskich. Mieczysław Żygłowicz otrzymał awans na plutonowego i jako zastępca dowódcy plutonu ckm wyjechał z pułkiem na granicę niemiecką.

Mieczysław Żygłowicz brał udział w wojnie obronnej Polski. Od 1 września walczył na froncie ze swoim pułkiem w składzie 30. DP w Armii „Łódź”. Po wycofaniu się 30. DP pod Warszawę przedarł się za rzekę Bug do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. Jako dowódca plutonu ckm walczył w okolicach Kocka. Pod Wolą Gułowską 5 października 1939 r. został ranny w twarz i szyję. Wzięty do niewoli niemieckiej został – po wyleczeniu ran w szpitalu w Radomiu – osadzony w grudniu 1939 r. w obozie dla jeńców wojennych w Landsbergu, skąd wiosną 1940 r. udało mu się zbiec. Udał się do krewnych w okolice Frysztaka. Rozpoczął pracę w kamieniołomach w Stępinie. Później powrócił do Kołaczyc, tu wstąpił do tajnej organizacji wojskowej kierowanej przez Józefa Matuszewskiego. Odbywano tajne zebrania, kolportowano prasę, a nawet przerzucanie niektórych polskich żołnierzy na Węgry.

Zaangażował się w działalność konspiracyjną, najpierw w ZWZ, a następnie w AK. W ramach tworzących się struktur organizacyjnych NOW (przekształconej później w AK) w Kołaczycach powstała Placówka „Kukułka”. Jednym z dowódców plutonu został Mieczysław Żygłowicz, a drugim Leopold Cieniek (1914-1978). Prowadził szkolenie wojskowe młodzieży w Kołaczycach, Błażkowej i Kłodawie. Uczestniczył w akcji przejęcia broni ze zrzutów w 1944 r. w Bieździedzy koło Jasła. Zajmował się transportem broni, szczególnie w okresie przygotowań do realizacji akcji „Burza”. W ramach Akcji Burza zajmował się rozprowadzaniem broni dla placówek w Kłodawie, Brzyskach i Błażkowej. Podczas wysiedlania przez Niemców mieszkańców Kołaczyc zabezpieczał wraz z żołnierzami AK ludność cywilną przed grabieżami ze strony grasujących band. Wysiedlenie Kołaczyc w dniach 19 i 20 września 1944 przerwało działalność konspiracyjną AK w tym rejonie.

Po wojnie pracował w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Od 30 kwietnia 1945 do 31 grudnia 1948 pełnił stanowisko komendanta gminnego PW i WF w Kołaczycach. Pełnił również obowiązki instruktora przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Kołaczycach. Uzupełniał swoje wykształcenie, zdał małą maturę, po czym ukończył kurs pedagogiczny. Otrzymał posadę nauczyciela szkoły w Brzostku. Po uzyskaniu pełnych kwalifikacji nauczycielskich podjął pracę w szkole w Trzcinicy. W 1953 ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Katowicach, specjalizując się w fizyce i chemii. W 1953 otrzymał pracę w Szkole Podstawowej TPD w Jaśle mieszczącej się przy ul. Sokoła. Wydział Oświaty budował w tym czasie nową szkołę podstawową TPD przy ulicy Czackiego. Pracę zostały ukończone w 1956 r. Mieczysław Żygłowicz objął funkcje zastępcy kierownika tej szkoły. Wyposażył szkołę w sprzęt i pomoce naukowe, urządził również nowocześnie pracownię fizyko – chemiczną, która stała się pracownią międzyszkolną. Z czasem rozbudował szkołę, wyposażając ją w nowe gabinety. Pełnił też funkcje instruktora fizyki i chemii w Powiatowym Ośrodku Dokształcenia Kadr Oświatowych. Przez rok pełnił funkcję kierownika tego ośrodka.

W 1970 został przeniesiony do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle na stanowisko kierownika. Podjął starania o budowę nowego budynku przy ul. Piotra Skargi. Prace przy budowie szkoły trwały 5 lat. W latach 1973–1977 ukończył zaocznie Wyższe Studia w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Rzeszowie w zakresie pedagogiki opiekuńczej.

Za działalność wojskową, zawodową i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. W 1993 r. został awansowany do stopnia podporucznika. W 2013 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia odbyła się 15 marca 2013. W imieniu prezydenta RP order wręczyła wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik. W 2014 został awansowany do stopnia majora. Natomiast w 2015, jako jeden z ośmiu osób z terenu Podkarpacia otrzymał okolicznościowy medal „Obrońcy Ojczyzny 1939 – 1945”. Medal, przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wręczyła wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, w towarzystwie burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana.
23 sierpnia 2020 r. skończył 101 lat.

Mieczysław Żygłowicz był człowiekiem o nieskazitelnym charakterze, cieszącym się ogromnym autorytetem w środowisku jasielskim, wielkim patriotą, wychowawcą wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Był ostatnim żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego II RP i uczestnikiem wojny obronnej 1939 r., symbolem i żywą lekcją historii dla młodego pokolenia.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.