Od 13 czerwca do końca września br. Magurski Park Narodowy udostępnia do przejścia zorganizowanego z pracownikiem MPN lub uprawnionym przewodnikiem (posiadającym aktualną licencję wydaną przez MPN) trasę przez dolinę Ciechani.
Przejścia takie odbywać się będą w soboty i niedziele, w grupach zorganizowanych, na zaplanowanej trasie. Obowiązują wcześniejsze zapisy - liczba miejsc ograniczona.

Wszyscy, którzy będą chcieli uczestniczyć w takim przejściu, muszą uprzednio zgłosić swój udział telefonicznie w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej (tel. 134414099) z podaniem terminu, nazwiska i liczby osób. Grupa może liczyć nie więcej niż 30 osób, stąd MPN o wcześniejsze rezerwacje. Osoby bez takiej rezerwacji będą mogły dołączyć do grupy pod warunkiem, że będą w niej wolne miejsca, gdy grupa nie osiągnie maksymalnej liczby osób. Przejście jest płatne, zgodnie z cennikiem opłat za wstęp na obszar parku oraz za jego udostępnianie: 10 zł od osoby dorosłej, 5 zł młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne, 1 zł osoby legitymujące się Kartą Dużej Rodziny i mieszkańcy 7 gmin z terenu MPN i otuliny. Opłatę należy uiścić w dniu przejścia, na miejscu zbiórki, w schronisku Hajstra.

Przejście rozpoczyna się o godzinie 10.00. Zbiórka przy schronisku Hajstra w Hucie Polańskiej. Pracownik MPN lub uprawniony przewodnik będzie prowadził grupę przez dolinę Ciechani do starej drogi Krempna - Ożenna, a następnie z powrotem do Huty Polańskiej. Czas przejścia szacowany jest na około 4 godziny. Danego dnia (sobota lub niedziela) odbędzie się jedynie 1 przejście.
- „Należy pamiętać, że trasa wiedzie przez teren nieudostępniony, a zatem należy się przygotować na trudne warunki terenowe, w tym obecność wielu miejsc podmokłych i bagnistych. Zalecane jest odpowiednie do warunków górskich obuwie i odzież. Przejście odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych” - ostrzega Magurski Park Narodowy.

Możliwe jest również przejście grupy zorganizowanej liczącej nie więcej niż 30 osób z własnym przewodnikiem beskidzkim posiadającym aktualną licencję MPN. Grupę taką należy uprzednio zgłosić w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej, umawiając termin przejścia i liczebność grupy oraz uiścić opłatę zgodnie z cennikiem wspomnianym powyżej. Takie przejście również możliwe jest jedynie w sobotę lub niedzielę.