Od 15 marca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym.
Osoby, które będą z nich korzystać muszą pamiętać o kilku ważnych rzeczach, o których przypomina Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację
Osobie, która została skierowana na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym, ZUS przekaże zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację wraz z ulotką informacyjną. Takie zawiadomienia dostaną również te osoby, które otrzymały je wcześniej, a ze względu na wstrzymanie wyjazdów nie mogły z nich skorzystać. Po otrzymaniu zawiadomienia należy przekazać swój aktualny numer telefonu do oddziału ZUS, który skierował na rehabilitację albo do ośrodka rehabilitacyjnego, do którego jest skierowanie.

ZUS wznawia wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych

Test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 w związku z wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego
Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dlatego przed wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego konieczne jest wykonanie testu. O zleceniu wykonania testu poinformuje ośrodek rehabilitacyjny. Taki test jest bezpłatny. Aby go wykonać należy zgłosić się do punktu pobrań nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego. Na badanie należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą. O wyniku testu poinformuje telefonicznie ośrodek rehabilitacyjny.

ZUS wznawia wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych

Bardzo ważne!
Nie należy planować wyjazdu zanim ośrodek nie poinformuje o negatywnym wyniku testu. Osoby, które przebywają na kwarantannie albo w izolacji muszą pozostać w domu. Osoby, które nie mogą jechać na rehabilitację powinny poinformować o tym ZUS. Należy poinformować ośrodek rehabilitacyjny o zmianie numeru telefonu.