Rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 marca - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu covid-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego.

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu covid-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek - informuje Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim. - Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W związku z dużą liczbą pytań dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego, w czwartek (25 marca) odbędzie się telefoniczny dyżur ekspertów rzeszowskiego Oddziału ZUS w godz. 10-11:30 pod nr tel. 17 858 61 85.