Gmina Jasło podpisała dzisiaj (29 marca) umowę z samorządem Województwa Podkarpackiego na finansowanie projektu dotyczącego montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.
Umowę podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego wójt gminy Wojciech Piękoś oraz marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch. Obecni byli także radny województwa Wojciech Zając oraz skarbnik gminy Janusz Pawlik.

Gmina Jasło. Ponad 8,6 mln zł dofinansowania na odnawialne źródła energii
Fot. M. Romankiewicz

- Mamy dobre wiadomości dla gminy Jasło, ale podobnych projektów powstaje wiele w całym Podkarpaciu. Tych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest dużo – podkreślił marszałek Władysław Ortyl.

Zgodnie z umową samorząd otrzyma dofinansowanie do projektu, którego celem jest zwiększenie wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych. W gminie powstaną nowe instalacje kolektorów słonecznych, fotowoltaiczne oraz pomp ciepła powietrznych i gruntowych.

Gmina Jasło. Ponad 8,6 mln zł dofinansowania na odnawialne źródła energii
Fot. M. Romankiewicz

Wartość projektu to ponad 13,3 mln zł. Dofinansowanie wynosi ponad 8,6 mln zł. Dzięki tej pomocy wkład własny mieszkańców, którzy wnioskowali o dofinansowanie wyniesie około 30 procent wartości całej inwestycji. Termin realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Gmina Jasło złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 2017 roku w ramach III osi priorytetowej Czysta energia Działanie nr 3.1 „Rozwój OZE” - „projekty parasolowe” RPO WP.