Nadinspektor Henryk Moskwa po blisko 29 latach służby w policji przeszedł na emeryturę. Od początku związany był z Podkarpaciem, przeszedł wszystkie szczeble policyjnej kariery. Komendantem wojewódzkim policji w Rzeszowie był od grudnia 2017 r.
Okolicznościowe spotkanie, ze względu na epidemię, odbyło się 9 kwietnia w bardzo wąskim gronie. Komendant pożegnał się ze sztandarem jednostki. Obecni byli jedynie najbliżsi współpracownicy.

Komendant wojewódzki policji przeszedł na emeryturę

Z kadrą kierowniczą podkarpackiej policji, komendant pożegnał się kilka dni temu, podczas odprawy zorganizowanej w systemie wideokonferencji. Podziękował wszystkim, z którymi przez ostatnie lata współpracował.

Życzenia i podziękowania za dotychczasową służbę na rzecz mieszkańców Podkarpacia, przekazała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Jestem przekonana, że zamyka Pan ten rozdział swojego życia w poczuciu dobrze wykonanej misji, satysfakcji z rzetelnego wypełniania służby publicznej oraz dochowania wierności słowom roty policyjnego ślubowania. Mając na uwadze Pana ogromny wkład w troskę o bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia, proszę przyjąć serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za trud i codzienną pracę, którą cechowało oddanie i troska o nasze najwyższe dobro, jakim jest nasza mała podkarpacka Ojczyzna. Szczególnie dziękuję za bardzo dobrą współpracę i gotowość do realizacji ważnych dla naszego regionu działań – podkreśliła wojewoda Ewa Leniart.

Komendant wojewódzki policji przeszedł na emeryturę

- Pańska służba zawsze była potwierdzeniem pańskich wysokich kwalifikacji, profesjonalizmu i doświadczenia, a współpraca z panem była prawdziwą przyjemnością i zachodziła na najwyższym poziomie. W związku z przejściem na emeryturę, pragnę złożyć panu serdeczne podziękowania za dotychczasową, niełatwą i rzetelną pracę na rzecz podkarpackiej Policji oraz za oddaną służbę na rzecz województwa podkarpackiego. Dziękuję za to, że praca w Policji nie była dla pana jedynie wypełnianiem służbowych obowiązków, a wielką pasją, której się Pan poświęcił. Dzięki pańskiej służbie mieszkańcy Podkarpacia mogą dziś czuć się bezpieczniej, mając nadzieję na spokojne życie bez przestępstw, przemocy i aktów agresji - powiedział marszałek województwa Władysław Ortyl.

Nadinspektor Henryk Moskwa urodził się w 1973 roku w Pruchniku. We wrześniu 1992 r. rozpoczął służbę w policji i naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jest też absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Po ukończeniu uczelni w Szczytnie, w 1996 r. trafił do pionu kryminalnego komendy policji w Jarosławiu. Z tą jednostką związał się na kolejne lata. Najpierw pracował jako asystent i specjalista, potem zajmował stanowiska kierownicze. Od 2009 do 2015 był naczelnikiem wydziału kryminalnego, a od listopada 2015 roku zastępcą komendanta powiatowego w Jarosławiu. W styczniu 2016 roku został komendantem powiatowym policji w Jarosławiu. 8 grudnia 2017 roku, Henryk Moskwa został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie. W lipcu 2019 r. został awansowany do stopnia nadinspektora policji.

Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, powierzył pełnienie obowiązków młodszemu inspektorowi Stanisławowi Sekule, zastępcy KWP w Rzeszowie.