Dzisiaj, 28 kwietnia (środa), o godz. 14:00 odbędzie się sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.
Przewodniczący Rady Gminy Jasło Józef Dziedzic zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jasło na 2021 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
5. Zakończenie