Rzeszowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza dzisiaj (6 maja) na telefoniczny dyżur ekspertów, którzy będą czekać na pytania w czwartek pod numerem telefonu 17 858 61 85 w godz. 10-11:30
- Będziemy udzielać informacji i wyjaśnień dotyczących zagadnień, związanych z przyznawaniem świadczeń emerytalno-rentowych międzynarodowych na podstawie zawartych umów dwustronnych z Ukrainą, Mołdawią i Mongolią, a także na podstawie przepisów unijnych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z Hiszpanią i Portugalią - informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
- jakie warunki trzeba spełnić aby przejść na emeryturę lub rentę mając staż pracy w Polsce i jednym z ww. krajów?
- na jakich zasadach dolicza się pracę za granicą do emerytury w Polsce?
- czy można pobierać emeryturę w Polsce i na Ukrainie?
- jakie dokumenty należy posiadać aby doliczyć okresy pracy za granicą do emerytury w Polce
- jakie warunki należy spełnić aby uzyskać prawo do tzw. „dopłaty do minimalnej emerytury” obowiązującej w Polsce, po zastosowaniu zasady sumowania okresów ubezpieczenia w Polsce i za granicą,
- jakie dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o transfer świadczenia zagranicznego (np. z Ukrainy) do Polski, w przypadku posiadania miejsca zamieszkania na terenie naszego kraju,
- kto może ubiegać się o przyznanie świadczeń z tytułu pracy za granicą i jakie dokumenty należy złożyć ( w przypadku krajów umownych jak i unijnych).

Eksperci będą czekać na pytania w czwartek (6 maja) pod numerem telefonu 17 858 61 85 w godz. 10-11:30.