Jasielski oddział ZUS zaprasza na dyżur telefoniczny 18 maja (wtorek) w godzinach 10 - 12:00.
Tematem dyżuru - jak informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim - będą świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz korzyści z przekazywania świadczeń na rachunek bankowy.

Specjalista ZUS będzie dyżurował pod numerem telefonu 13 43 415 57 i odpowiadał na pytania:
- jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie,
- jakie są kryteria dochodowe, od których zależy wysokość świadczenia,
- jakie dokumenty potwierdzają niezdolność do samodzielnej egzystencji.