Rozstrzygnięty został rodzinny konkurs plastyczny „Książka z surowców wtórnych” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
Konkurs ogłoszony został w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2021. Jego celem była popularyzacja literatury dziecięcej, wzmocnienie więzi rodzinnych, stworzenie okazji do wspólnego, twórczego działania, kształtowanie u młodego czytelnika wrażliwości na piękno i estetykę książki oraz inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne.

Skołyszyn. Konkurs „Książka z surowców wtórnych”

Konkurs adresowany był do rodzin z Gminy Skołyszyn. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastyczno – technicznej, przy użyciu wszelkiego rodzaju surowców wtórnych lub ich części oraz materiałów plastycznych. Zgodnie z regulaminem konkursu praca powinna mieć formę książki i zawierać co najmniej jeden wiersz poetów polskich.

Skołyszyn. Konkurs „Książka z surowców wtórnych”

Jury konkursu, oceniając zgodność prac z tematyką i celami konkursu, pomysłowość i oryginalność, zastosowanie technik umożliwiających działanie wszystkim członkom rodziny - zwłaszcza najmłodszym, estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny nagrodziło pięć prac.
Laureatami konkursu (nagrody równorzędne) zostali: Anna, Krzysztof, Magdalena i Ewa Sanocka, Remigiusz i Justyna Dubiel, Mateusz, Marcelina, Hubert i Monika Stój, Maciej, Jadwiga i Adam Gorczyca oraz Nikola, Karolina i Anna Klęba.

Pamiątkowe dyplomy i nagrody laureatom konkursu wręczył zastępca wójta Gminy Skołyszyn Paweł Gutkowski oraz dyrektor GOKiCz Marta Gąsiorowska.