Urząd Miasta ogłasza nabór dla osób, które pracować będą od 5 lipca do 28 sierpnia 2021 r. jako trenerzy osiedlowi na następujących osiedlach: Sobniów – Górka Klasztorna, Mickiewicza, Śródmieście, Gamrat – Krajowice, Bryły - Kaczorowy, Rafineria - Gądki - Niegłowice, Kopernika, Hankówka, Ulaszowice – Brzyszczki.
Szukamy 9 osób, które realizować będą program w w/w okresie i które zostaną zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, w wymiarze 24 godzin tygodniowo na wytypowanych boiskach i terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Jasła.

Do zadań trenera osiedlowego należeć będzie:
• organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z danego osiedla;
• dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek;
• dbanie o właściwe zachowanie, propagowanie zachowań „prawdziwego kibica” podczas zawodów;
• uczestniczenie w cyklicznych zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską w Jaśle i Komendę Powiatową Policji w Jaśle;
• kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie;
• współpraca z Zarządami Osiedli oraz dyrektorami szkół w zakresie realizacji Programu;
• przestrzeganie procedur bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie covid-19 i regulaminu Programu „Trener Osiedlowy”.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć wymagane dokumenty do 14 czerwca br. Szczegółowe informacje i wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/nabor-trenerow-osiedlowych-6/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnej już edycji programu. Więcej informacji uzyskać można również pod numerem telefonu: 13 448 63 92