Wczoraj poznaliśmy wyniki egzaminów. Sprawdziliśmy, jak poszło uczniom z Jasła i powiatu jasielskiego.
W piątek, 2 lipca, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki egzaminów ósmoklasisty 2021. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja.

Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili egzaminu w pierwszym terminie, napisali egzamin 16, 17 i 18 czerwca. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Na podstawie danych z OKE Kraków prezentujemy średnie wyniki procentowe, jakie uzyskali uczniowie z klas ósmych w Jaśle i powiecie jasielskim. Wynika z nich, że najlepiej egzamin z języka polskiego napisali uczniowie z Jasła i Kołaczyc uzyskując średni wynik 66 proc. Z kolei z matematyki najlepiej napisali uczniowie z Kołaczyc uzyskując 50 proc. a z języka angielskiego zdecydowanie uczniowie z Jasła - 71 proc.

Brzyska

język polski - 60%
matematyka - 47%
język angielski - 64%

Dębowiec

język polski - 55%
matematyka - 41%
język angielski - 54%

Jasło (gmina miejska)

język polski - 66 %
matematyka - 49%
język angielski - 71%

Jasło (gmina wiejska)

język polski - 62 %
matematyka - 48%
język angielski - 58%

Kołaczyce (miasto)

język polski - 66%
matematyka - 50%
język angielski - 56%

Kołaczyce (obszar wiejski)

język polski - 50%
matematyka - 48%
język angielski - 55%

Krempna

język polski - 47%
matematyka - 45%
język angielski - 43%

Nowy Żmigród

język polski - 62%
matematyka - 42%
język angielski - 53%

Osiek Jasielski

język polski - 53%
matematyka - 35%
język angielski - 57%

Skołyszyn

język polski - 63%
matematyka - 48%
język angielski - 63%

Tarnowiec

język polski - 59%
matematyka - 49%
język angielski - 57%