Dwóch pracowników i absolwentka Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej zostali laureatami 3 różnych nagród w konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w edycji 2020.
Dr inż. arch. Beata Walicka-Góral laureatką konkursu za rozprawę doktorską
Dr inż. arch. Beata Walicka-Góral z Zakładu Urbanistyki i Architektury na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej została laureatką konkursu za rozprawę doktorską pt. "Wpływ urbanistyczno-architektonicznego kształtowania mieszkaniowego wnętrza urbanistycznego na jego komfort akustyczny".

Pracownicy i absolwentka Politechniki Rzeszowskiej laureatami konkursu
Dr inż. arch. Beata Walicka-Góral. Fot. Beata Motyka/ Politechnika Rzeszowska

Promotorem pracy doktorskiej była prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, a promotorem pomocniczym dr inż. Krystian Woźniak z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Autorka nagrodzonej rozprawy doktorskiej opracowała niezwykle istotny i aktualny temat zarówno dla współczesnej myśli teoretycznej, jak i praktyki urbanistycznej. Praca obejmuje rozwiązania i zjawiska bardzo ważne dla mieszkańca narażonego na uciążliwości związane z hałasem w środowisku zamieszkania. Autorka założyła, że wysoka jakość architektury mieszkaniowej jest związana nie tylko z jej cechami wizualnymi, lecz również ze strukturą dźwiękową kształtującą klimat akustyczny otoczenia.

Celem badań przedstawionych w pracy była identyfikacja, analiza i ocena zależności pomiędzy cechami urbanistyczno-architektonicznymi środowiska zamieszkania a komfortem akustycznym. Praca ma charakter analityczno-badawczy, uzupełniony reprezentatywnymi studiami przypadku. Na szczególne wyróżnienie zasługuje praktyczna, nowatorska część pracy, w której przy użyciu programów komputerowych SoundPLAN i SvanPc++ dr inż. arch. Beata Walicka-Góral opracowała autorskie symulacje komputerowe zmian klimatu akustycznego w środowisku mieszkaniowym. Badania te zostały przeprowadzone na podstawie własnych terenowych pomiarów hałasów na obszarze zabudowy mieszkaniowej. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyciągnięcie oryginalnych wniosków dotyczących projektowania krajobrazu akustycznego w środowisku mieszkaniowym. Autorka dowiodła, że decyzje architektoniczne i urbanistyczne mają znaczący wpływ na klimat akustyczny projektowanych i zagospodarowywanych przestrzeni. Nagrodzona praca ma charakter interdyscyplinarny, a uzyskane wyniki stanowią oryginalny wkład do dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Rozprawa doktorska porządkuje i poszerza wiedzę projektantów dotyczącą możliwości kreowania klimatu akustycznego dzięki przemyślanym decyzjom projektowym. W dobie komputeryzacji i cyfryzacji praca ta wprost wskazuje na możliwości współczesnej techniki oraz na kierunki zastosowania ich w architekturze i urbanistyce przez możliwości analizy akustycznej środowiska zbudowanego.

Dr inż. Mateusz Rajchel laureatem konkursu za rozprawę doktorską
Dr inż. Mateusz Rajchel z Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej został laureatem konkursu za rozprawę doktorską pt. "Projektowanie i badania hybrydowego dźwigara mostowego z kompozytów FRP i betonu lekkiego".

Pracownicy i absolwentka Politechniki Rzeszowskiej laureatami konkursu
Dr inż. Mateusz Rajchel. Fot. Beata Motyka/ Politechnika Rzeszowska

Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, kierownik Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgodzczy oraz dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚl z Politechniki Śląskiej.

Przedmiotem rozprawy są mostowe dźwigary hybrydowe łączące strukturalnie dwa innowacyjne materiały: polimerowy kompozyt włóknisty (FRP – fibre reinforced polymer) oraz beton lekki. Ogólnym problemem badawczym podjętym w rozprawie jest efektywność konstrukcyjna współpracy dwóch elementów z równych materiałów – cienkościennej belki z kompozytu FRP i płyty betonowej, połączonych strukturalnie w jeden dźwigar o budowie hybrydowej, przewidziany do zastosowania w budowie mostów drogowych. Praca jest pierwszą krajową rozprawą doktorską obejmującą kompleksowe prace naukowe, które doprowadziły do wdrożenia w Polsce nowego materiału w budowie mostów, stanowiącego alternatywę do stosowanych powszechnie w mostownictwie sprężonych belek prefabrykowanych lub stalowych belek walcowanych. Rozprawa obejmuje rozległe studia literaturowe, prace koncepcyjne, analityczne i projektowe, badania materiałowe, badania elementów konstrukcyjnych w laboratorium oraz badania gotowego obiektu demonstracyjnego.

Rozprawa doktorska powstała w ramach projektu badawczo-rozwojowego "Com-Bridge - Innowacyjny most z kompozytów FRP", współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia Pilotażowego DEMONSTRATOR+ w latach 2013-2017. W wyniku realizacji prac naukowo-badawczych, będących podstawą rozprawy doktorskiej, w 2016 r. został zbudowany w Polsce pierwszy obiekt mostowy (w Błażowej koło Rzeszowa), którego główne elementy nośne zostały wykonane z nowego na rynku krajowym materiału konstrukcyjnego – polimerowego kompozytu włóknistego. Rozprawa doktorska stanowi więc kompleksowe podsumowanie prac naukowo-badawczych wykonanych przez autora pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego oraz przy udziale zespołów badawczych z dwóch uczelni – Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Warszawskiej.

Mgr inż. arch. Aneta Czekaj laureatką konkursu za pracę dyplomową
Aneta Czekaj, absolwentka kierunku architektura na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej została laureatką konkursu za pracę dyplomową. Promotorem nagrodzonej pracy "Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej" jest dr inż. arch. Cezary Szpytma z Politechniki Rzeszowskiej.

Pracownicy i absolwentka Politechniki Rzeszowskiej laureatami konkursu
Mgr inż. arch. Aneta Czekaj. Fot. Beata Motyka/ Politechnika Rzeszowska

Zdaniem promotora dr. inż. arch. Cezarego Szpytmy praca dyplomowa Anety Czekaj pt. "Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej" skupiona jest na poszukiwaniu nowej funkcji uzupełniającej ofertę miejską Rzeszowa. Dyplomantka zaprojektowała przestrzeń o charakterze mikroświata, stanowiącą połączenie pracowni artystycznych z przestrzenią wystawienniczą i miejscem edukacji artystycznej. - Projekt mojej dyplomantki odbieram jako jej dojrzałą wypowiedź na temat codziennych trudności wykonywania zawodów artystycznych w Polsce oraz niezwykłej roli, jaką sztuka ma do odegrania w tworzeniu współczesnej kultury. Zaprojektowana hybryda funkcjonalna miałaby szansę stać się prawdziwą innowacją w obszarze sztuki: z jednej strony w namacalny wręcz sposób przybliżałaby sztukę mieszkańcom i turystom, z drugiej zapewniałaby artystom komfort związany posiadaniem i utrzymaniem pracowni - mówił promotor.

Pracownicy i absolwentka Politechniki Rzeszowskiej laureatami konkursu
Projekt ośrodka działalności twórczej (Aneta Czekaj, Politechnika Rzeszowska)

Szczególną wartością projektu jest rzadko spotykane w pracy projektowej autentyczne odniesienie się do wiedzy z obszaru z innych dyscyplin naukowych, w tym wypadku do teorii psychologicznych. Praca jest zaangażowaną próbą implementacji tych teorii w środowisku architektonicznym. Samo rozwiązanie architektoniczne jest również na wysokim poziomie. Porządkuje bałagan przestrzenny istotnego fragmentu miasta. Autorce udało się sprawnie zrealizować rozbudowany program, a poszczególne części założenia zostały zintegrowane subtelną, wręcz ascetyczną formą, której lapidarność wydaje się być doskonałym tłem dla planowanych w jej ramach działań.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.