W ramach prowadzonych działań doradczych, Podkarpackie Centrum Innowacji uruchamia infolinię skierowaną do pracowników naukowych podkarpackich uczelni.
Eksperci PCI Sławomir Chrobak oraz Radosław Krajewski wspierają zespoły naukowe w rozwoju wypracowanych na podkarpackich uczelniach innowacji.

Podczas prowadzonych konsultacji będzie można otrzymać informacje dotyczące ścieżek rozwoju i finansowania innowacyjnych projektów realizowanych na Podkarpaciu. Dzięki uruchomionej infolinii, zespoły badawcze otrzymają wsparcie w zakresie identyfikacji możliwych źródeł finansowania, analiz zapotrzebowania rynku na projektowane technologie, budowania produktu w oparciu o wypracowaną technologię i ustalenia dalszych perspektyw rozwoju proponowanych innowacji.

Konsultacje obejmują również kwestie merytoryczne związane z przygotowaniem wniosków w ramach trwającego III naboru do programu grantowego PCI na prace B+R jednostek naukowych. - Wychodząc naprzeciw potrzebom podkarpackich jednostek naukowych, zapewniamy kompleksowe wsparcie. Pomagamy zarówno w zakresie określenia możliwości finansowania projektów badawczo-rozwojowych, jak również wskazania dalszych perspektyw ich rozwoju mającego na celu komercjalizację i wdrożenie - zaznacza Radosław Krajewski, Specjalista ds. Rozwoju Technologii PCI.

Wdrożenie i komercjalizacja projektu badawczego jest procesem długotrwałym. - Aby to nastąpiło, już na etapie doboru tematyki badawczej, a następnie projektowania prac B+R trzeba wziąć pod uwagę zarówno szeroko pojęte potrzeby otoczenia społeczno - gospodarczego, jak i trendy technologiczne i rynkowe. Najbardziej skuteczne rozwiązania to takie, które wpisują się nie tylko w obecne potrzeby, ale również przewidują zmiany i opracowują technologie przyszłości – dodaje Sławomir Chrobak, specjalista ds. Rozwoju Technologii PCI.

Obecnie trwa III nabór wniosków, w którym łączna pula środków do rozdysponowania wynosi 14 mln zł. Wszystkie informacje na temat III naboru, regulamin i dostęp do systemu on-line służącego do składania wniosków znajduje się na stronie internetowej: https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3.

W dwóch dotychczasowych naborach do programu grantowego PCI przyznano łącznie 13,99 mln zł, finansując tym samym realizację 88 projektów naukowych. Dofinansowanie otrzymały zespoły naukowe z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Z konsultacji można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-11:00:

Sławomir Chrobak, specjalista ds. rozwoju technologii, nr tel.: (+48) 798 870 499,
e-mail: s.chrobak@pcinn.org
Radosław Krajewski, specjalista ds. rozwoju technologii, nr tel.: (+48) 798 870 498,
e-mail: r.krajewski@pcinn.org

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego, za pośrednictwem poczty e-mail, a także aplikacji MS Teams.