Wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś w imieniu samorządu i mieszkańców pogratulował Andrzejowi Dudzie ponownego wyboru na prezydenta Polski.
W liście gratulacyjnym do prezydenta Andrzeja Dudy, wójt gminy Jasło podziękował głowie państwa za zainteresowanie i pomoc okazane przez prezydenta mieszkańcom jasielskiej gminy dotkniętych skutkami katastrofalnej nawałnicy i powodzi.

- „Obecność Głowy Państwa na terenie Gminy Jasło w miejscowości Trzcinica, była budującym świadectwem i wyrazem tego, że los mieszkańców naszej Ojczyzny nie jest obojętny Panu Prezydentowi, a w szczególności gdy potrzebują oni szybkiego i skutecznego wsparcia” - napisał wójt Wojciech Piękoś. - „Postawa ta znalazła także uznanie wśród mieszkańców naszej Gminy wyrażone w trakcie wyborów prezydenckich, w których zdecydowanie i jednoznacznie poparliśmy Pana kandydaturę” - czytamy w liście gratulacyjnym.

Wójt Wojciech Piękoś informuje też prezydenta, że Gmina Jasło jeszcze długo będzie zmagać się ze skutkami żywiołu. - „Dziękując za dotychczasową pomoc, pozwalam sobie prosić Pana Prezydenta o dalszą życzliwość i przychylność dla naszej Małej Ojczyzny” - dodał wójt Gminy Jasło.