W Zimnej Wodzie mieszkańcy mają nowy chodnik.
Mieszkańcy Zimnej Wody mogą korzystać z wybudowanego chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 113363R. 337-metrowa ścieżka dla pieszych biegnie począwszy od Domu Ludowego w kierunku ul. Fabrycznej w Jaśle.

Koszt budowy chodnika w Zimnej Wodzie wyniósł 158 000,00 zł.