W Tarnowcu i Łubnie Szlacheckim zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem otoczenia szkół.
Zakończono prace związane z zadaniem pn. "Zagospodarowanie otoczenia szkół publicznych z terenu Gminy Tarnowiec - SP Tarnowiec i SP Łubno Szlacheckie":

W ramach inwestycji wykonano odpowiednio:

Szkoła Podstawowa w Tarnowcu: budowa parkingu dla 16 stanowisk 2,5x5,0, dwóch stanowisk dla osób niepełnosprawnych, ze zjazdem i drogą dojazdową, drogi manewrowej o szerokości 5m zakończonej, pętlą o szerokości 7,2m i wyspą o średnicy 6m, miejsca postojowe wykonane o nawierzchni - kostka brukowa, drogi manewrowe o nawierzchni asfaltowej, budowa placu manewrowego o nawierzchni z kostki brukowej gr 8cm, rozbiórka starego osadnika "szamba" wraz z uporządkowaniem terenu, wymiana częściowa ogrodzenia od strony południowej i północnej szkoły wraz z wymianą 1 szt bramy wjazdowej i 2 furtek, wykonanie przepustu pod dojściem do szkoły od strony północnej, wykonanie poszerzenia dojścia do szkoły od strony północnej do szerokości nawierzchni 1,5m, wykonanie dojścia do szkoły od strony południowej (od strony parku) wraz z schodami na skarpie, wymiana kanalizacji deszczowej w miejscach prowadzonych prac związanych z nawierzchnią, ścięcie i usunięcie drzew wraz z pniami - wartość pozyskanego materiału stanowi własność Wykonawcy.

otoczenie szkoły w Łubnie Szlacheckim

Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim: przebudowa i rozbudowa parkingu przy szkole wraz z dojściem do szkoły, miejsca postojowe, wykonane o nawierzchni - kostka brukowa, drogi manewrowe o nawierzchni asfaltowej, rozbiórka starego zsypu na węgiel wraz z uporządkowaniem terenu, wykonanie prac naprawczych i uzupełnienia elewacji szkoły po rozbiórce zsypu węglowego, wymiana częściową ogrodzenia od strony frontowej szkoły wraz z wymianą 1 szt bramy wjazdowej i 2 furtek, wymiana kanalizacji deszczowej w miejscach prowadzonych prac związanych z nawierzchnią, ścięcie i usunięcie drzew wraz z pniami - wartość pozyskanego materiału stanowi własność Wykonawcy, wymiana oświetlenia placu poprzez demontaż istniejących lamp i montaż nowych 5 szt lamp typu parkowego,
wykonanie nasadzenia zastępczego.

Koszt całości zadania wyniósł 745 400,00 zł, z czego 650 000,00 zł uzyskano z z programu Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie a pozostałe 95 400,00zł stanowiły środki własne Gminy Tarnowiec.

Inwestycja poprawiła w znaczący sposób poruszanie się bezpośrednio przy placówkach, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo uczniów docierających każdego dnia do szkoły oraz osób korzystających z parkingu.

~Jestem ZA

29-10-2021 09:05 7 4

Dawno dawno temu to powinno być zrobione !!!
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.