Na leśnych cmentarzach w powiecie jasielskim oraz w sąsiednim krośnieńskim pojawiają się gałązki pamięci.
W mijającym tygodniu na leśnych cmentarzach i w miejscach pamięci panuje spory ruch. Leśnicy i przedstawiciele lokalnych społeczności oczyszczają mogiły, na leśnych cmentarzach pojawiają się gałązki pamięci.

Nadleśnictwa Kołaczyce zarządza wieloma miejscami pamięci. W leśnictwie Bierówka znajduje się obelisk ku pamięci mieszkańców Sieklówki rozstrzelanych w 1944 r., grób partyzanta, pomnik żołnierzy wojska polskiego i ludności cywilnej a także cmentarz ofiar II wojny światowej.

- W leśnictwie Bieździedza jest jedna mogiła żołnierza z okresu I wojny światowej, na tabliczce napis "Marian spod Tarnowa", jak również grób zbiorowy z okresu II wojny światowej, kryjący Żydów i Romów pomordowanych przez Niemców. W leśnictwie Pagorzyna jest mogiła zbiorowa z czasów pierwszej wojny światowej i pojedynczy krzyż drewniany - poinformował Edward Marszałek z RDLP w Krośnie.

Z kolei w leśnictwie Czarnorzeki: cmentarz z I wojny światowej kryjący szczątki żołnierzy podstępnie wymordowanego szwadronu węgierskiego, widoczne są ślady mogił i krzyż, w lesie znajdują się też obelisk upamiętniający 15 mieszkańców wsi Lutcza pomordowanych podczas II wojny światowej. W leśnictwie Węglówka śladem walk z I wojny świtowej są dwa cmentarze żołnierskie. Wszędzie pojawiają się gałązki pamięci.