W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyły się warsztaty komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
W dniach od 22 do 23 listopada w ramach projektu "Biblioteka - (ot)WARTA PRZESTRZEŃ!" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyły się warsztaty z Barbarą Sokołowską - doktorem nauk humanistycznych, krytykiem literackim, cenioną polonistką z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zajęcia poświęcone były zagadnieniu komunikacji we współczesnej kulturze. Licealiści zastanawiali się jakie elementy wpływają na przekaz informacji w stosunkach międzyludzkich i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, co ma znaczenie w budowaniu odpowiednich społecznych relacji.

Komunikacja jest skomplikowanym procesem przekazywania i odbioru sygnałów zachodzących między nadawcą i odbiorcą, na które wpływ mają zarówno czynniki werbalne jak i niewerbalne. Do werbalnych zaliczamy słowa, zarówno mówione jak i pisane, niewerbalne to m.in.: gesty, mimika twarzy, mowa ciała, kontakt wzrokowy, dotyk, dobór stroju, a nawet wybierane przez nas fasony, kolory czy wzory ubrań. Przy odczytywaniu przekazu - dekodowaniu nie należy zapominać o kontekście sytuacyjnym.

uczestnicy warszatów

Istnieją dwa typy przekazywania informacji: komunikat typu JA - mówi o reakcji, jaką w nas wywołało zachowanie drugiej osoby, o naszych uczuciach, o tym co nas boli i czego potrzebujemy, natomiast komunikat typu TY - skupia się na nieodpowiednich zachowaniach innej osoby, jest oskarżycielski, oceniający odbiorcę. Podczas prostego ćwiczenia uczniowie próbowali przekształcić negatywne w wymowie przekazy, wyrażające to co myślimy o sobie, tak aby ostatecznie nie były nacechowane pejoratywnym znaczeniem. Okazało się, że zakorzenione w naszej podświadomości przekonania sprawiły, że nie było to proste zadanie.

Dzięki odgrywaniu przykładowych scenek sytuacyjnych, uczestnicy przekonali się, że odpowiednia komunikacja warunkuje tworzenie prawidłowych relacji we wszystkich przestrzeniach życiowych: w rodzinie, w grupach rówieśniczych, kontaktach towarzyskich i przyjacielskich, w środowisku nauki i pracy.