W Skołyszynie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle.
Strażacy OSP z Gminy Jasło objęli funkcje w Oddziale Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle, kadencja 2021 - 2026. Wiceprezesem prezydium został dh Leszek Śliwa. W skład komisji rewizyjnej wchodzi dh Grzegorz Dyl. Delegatem na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP jest dh Adam Rozmus.

strażacy podczas zjazdu

Nowych członków wybrano w Skołyszynie podczas V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle. Podsumowano działalność w latach 2016 - 2021. Dotychczasowy zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium przez delegatów ze wszystkich gmin powiatu jasielskiego.