Zakończono prace przy zabezpieczeniu osuwiska oraz odbudowie jezdni w Opaciu.
Zakończono prace przy zabezpieczeniu osuwiska oraz odbudowie jezdni w ciągu drogi gminnej Nr 113301R Opacie - Dąbrówka. Końcowy odbiór robót odbył się 3 grudnia br.

Wykonano konstrukcję oporową w poboczu drogi w ramach stabilizacji osuwiska. Skarpa po przeciwnej stronie została umocniona płytami ażurowymi. Odbudowano jezdnię oraz pobocza na łącznej długości 130 m tj. na odcinku osuwiska o długości 100 m powstała jezdnia o stałej szerokości 5 m oraz na dwóch odcinkach 15-metrowych, gdzie jezdnia oraz pobocza mają zmienną szerokość (do 3 m). Drogę oraz osuwisko odwodniono.

Koszt robót wyniósł 2 480 092,62 zł. Na finansowanie zadania otrzymano dotację w kwocie 1 863 990,00 zł z budżetu państwa.