Wybudowano nowe oświetlenie uliczne w gminie Skołyszyn.
W IV kwartale 2021 roku wybudowano oświetlenie uliczne, wykonane w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skołyszyn - etap II", w skład którego weszły nowe odcinki:
- w Bączalu Górnym "Dutkowice",
- w Przysiekach przy drodze gminnej "Granice II",
- w Święcanach "Podgwizdoł",
- w Skołyszynie przy drodze gminnej "Przez Wieś",
- Skołyszynie "przy Przedszkolu".

Koszt budowy pięciu odcinków inwestycji oświetleniowej to kwota 190 198,74 zł.
Łącznie w 2021 r. wykonano 9 odcinków oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych za kwotę blisko 430 tysięcy złotych.