Podpisano umowę pomiędzy Powiatem Jasielskim a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych z Jasła na rozbudowę dróg powiatowych.
W poniedziałek (7 marca) podpisano umowę pomiędzy Powiatem Jasielskim a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o. o. z Jasła, na realizację zadania pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny". Koszt inwestycji to ponad 8,5 mln zł.

Umowę w imieniu Powiatu Jasielskiego podpisali: Starosta - Adam Pawluś oraz Wicestarosta - Stanisław Pankiewicz, natomiast wykonawcę - firmę PRDM w Jaśle, reprezentowali członkowie zarządu - Zbigniew Brączyk i Andrzej Ziaja.

Zadanie to obejmuje rozbudowę dwóch dróg powiatowych: Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów w km 0+090 - 2+210 i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny w km 0+000 - 0+700. W ramach prac drogi te zostaną doprowadzone do normatywnych parametrów klasy Z, przede wszystkim poprzez poszerzenie jezdni do 6 m i poboczy do 1 m. Usprawniony zostanie również system odwodnienia, m.in. poprzez przebudowę na przepusty dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi 1828R. W ramach zadania wybudowany zostanie również chodnik, co pozwoli na oddzielenie ruchu pieszych od ruchu pojazdów i poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Zgodnie z podpisaną umową, roboty budowlane będą trwać 9 miesięcy. W tym czasie wykonawca zapewni ruch wahadłowy na przebudowywanych odcinkach drogi, co spowoduje utrudnienia w płynności ruchu pojazdów.

Inwestycja ta kosztować będzie 8 595 425,62 zł. Przy czym zadanie to otrzymało dofinansowanie w wysokości 95 % z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe 5% pochodzi z budżetu Powiatu Jasielskiego i Gminy Skołyszyn.

Po podpisaniu umowy oficjalnie przekazano wykonawcy plac budowy.

W wydarzeniu uczestniczyli: Alicja Zając - Senator RP, Marta Grzyb - Asystentka Europosła Bogdana Rzońcy, Wojciech Zając - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz - Wicestarosta Jasielski, Bogusław Kręcisz - Wójt Gminy Skołyszyn, Paweł Gutkowski - Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, Anna Nigborowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle, Stanisław Święch - Radny Rady Powiatu w Jaśle, Dariusz Łyszczarz - Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn, Małgorzata Dyda - Radna Rady Gminy Skołyszyn, Stanisława Nigborowicz - Radna Rady Gminy Skołyszyn, Władysław Trzeciak - Radny Rady Gminy Skołyszyn, Jacek Kędzior - Skarbnik Gminy Skołyszyn, Zbigniew Brączyk - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, Andrzej Ziaja - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Janusz Pacher - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Ewa Dubiel - Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Henryk Kosiek - Inspektor Nadzoru, Elżbieta Trzeciak - Sołtys wsi Siepietnica, Sławomir Kędzior - Sołtys wsi Święcany.

Inwestycja ta znacząco wpłynie na poprawę jakości infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego i sąsiedniej Gminy Szerzyny.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.