Tylko 51 dzieci z klas I-III szkół podstawowych w gminie Jasło rozpoczęło dzisiaj (25 maja 2020 r.) zajęcia. Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Jasło wznowiły w poniedziałek działalność opiekuńczą i wychowawczą dla uczniów z klasy I-III.
Dzisiaj rano w szkołach gminy Jasło zajęcia rozpoczęło 51 dzieci (w klasach I – 18, II – 16, III – 17). Umożliwienie zajęć dla najmłodszych dzieci to wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieli wrócić do pracy. Po otwarciu od 11 maja br. gminnych przedszkoli to kolejny krok samorządu w stronę stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół.

Jak zapewniają władze samorządowe jasielskiej gminy, nauczyciele przygotowani są do opieki nad uczniami, którzy przyjdą do szkoły. Placówki wyposażone są w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku. Wszystkie szkoły gminne zostały przygotowane na przyjęcie uczniów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dyrektorzy szkół określą szczegółowe sposoby sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów, którzy będą przebywać w szkole. Informacje dotyczące procedur i zasad funkcjonowania publicznych szkół podstawowych z terenu gminy Jasło zostały umieszczone na stronach internetowych szkół.