23 laptopy do zdalnego nauczania przekazała Gmina Jasło do swoich szkół podstawowych.
Komputery zostały zakupione z dotacji państwowej w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła”. Dodatkowe pieniądze dla samorządów to efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół.

W gminie Jasło szkoły podstawowe istnieją w Jareniówce, Trzcinicy, nr 1 i nr 2 w Osobnicy, Opaciu, Warzycach, Szebniach i Niepli.