Burmistrz Jasła Ryszard Pabian otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu oraz wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie miasta.
Burmistrz Jasła Ryszard Pabian otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu oraz wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie miasta. 20 czerwca w sali obrad Rady Miejskiej Jasła odbyła się sesja absolutoryjna.

Raport o stanie miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiamy jest przez burmistrza już po raz czwarty. Stanowi on podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej Jasła oraz budżetu obywatelskiego. Raport podawany jest do wiadomości publicznej i znajduje się pod linkiem: https://um.jaslo.pl mogą wziąć udział zainteresowani mieszkańcy.
Za przyznaniem wotum zaufania na 20 obecnych radnych, 19 było za, 1 osoba była przeciw.

Na sesji burmistrz przedstawił również sprawdzanie w wykonania budżetu za 2021 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu wyniosło 207,4 mln zł, w tym: dochody bieżące 196,7 mln zł i majątkowe 10,7 mln zł. Wydatki wyniosły 196,5 mln zł w tym: wydatki bieżące 171,6 mln zł i wydatki majątkowe 24,9 mln zł. Przychody w 2021 r. zrealizowano w wysokości 33,9 mln zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 16,2 mln zł tj. 7,8 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Jasło absolutorium

Wydatki poniesione w 2021 roku na najważniejsze inwestycje:
- Rewitalizacja Miasta - 6,66 mln zł
- Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW - projekt 3.3.1.- 5 mln zł
- Budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej - ulica Gądki w Jaśle - 3,48 mln zł
- Budowa nowego odcina drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło (pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego) - 1,82 mln zł
- Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Jaśle na realizację zadania "Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle" - 1,16 mln zł
- Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Jaśle przy ul. Żniwnej - 1,14 mln zł
- Budowa i przebudowa ulic na terenie Jasła (m.in. parking Jagiełły, ulice: Partyzantów, Żeromskiego, Rzemieślnicza, boczna Kaczorowy) - 800 tys. zł
- Dotacje dla MOSiR-u (m.in. modernizacja stadionu przy ul. Śniadeckich, przebudowa balkonu hali basenowej, budowa parkingu przy ul. Kasprowicza, zakup trybun oraz kontenera biletowego) - 630 tys. zł
- Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle - 556 tys. zł
- Budowa tężni solankowej - JBO na 2021 - 427 tys. zł
- Modernizacje placów zabaw przy przedszkolach nr 1, 2, 3, 6, 10 oraz budowa ogrodzenia przy przedszkolu nr 6 - 325 tys. zł
- Rozbudowa ulicy Kasprowicza w Jaśle - budowa prawoskrętu (pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego) - 247 tys. zł
- Budowa separatorów na istniejących kolektorach kanalizacji deszczowej - 121 tys. zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021rok - prezentacja https://um.jaslo.pl/

Z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2021 radni Rady Miejskiej Jasła udzielili burmistrzowi Jasła absolutorium. Na 20 obecnych radnych, 14 było za, 1 radny był przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.