Wody Polskie zakończyły kolejny etap budowy wałów przeciwpowodziowych lewego brzegu rzeki Ropy w powiecie jasielskim. Dzięki wykonaniu 1,5 km odcinka obwałowań zwiększyło się bezpieczeństwo ponad 2 000 mieszkańców Trzcinicy, gm. Jasło.
Inwestycja pn. "Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Ropy w km 5+050 - 7+170 w miejscowości Osobnica" stanowi przedłużenie istniejącego, lewego wału rzeki Ropa i jest kontynuacją zadania pn. "Ropa-Etap 1", zakończonego w 2018 roku. Wykonanie obwałowań pozwoliło na domknięcie doliny, a tym samym na kompleksową ochronę terenów położonych wzdłuż lewego brzegu rzeki. Z okazji zakończenia zadania, odbył się briefing prasowy z udziałem Wojciecha Skowyrskiego, zastępcy prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

- Kompleksowa ochrona przeciwpowodziowa uwzględnia zarówno rozwiązania techniczne, jak wały przeciwpowodziowe, oraz naturalne, jak retencja dolinowa. Obwałowania Ropy zostały odsunięte od koryta rzeki, dzięki czemu dają możliwość rozlania się wodzie w czasie wezbrania. To oczywiście bardzo cieszy ekologów, którzy zawsze podkreślali, że chcieliby, aby rzeka miała miejsce. I tutaj Ropa ma miejsce. Ponieważ to rzeka podgórska i błyskawicznie wzbiera, takie tereny są niezwykle istotne - powiedział Wojciech Skowyrski.


Zadanie obejmowało budowę lewego wału rzeki Ropa o długości 1,47 km oraz budowę wału opaskowego wokół oczyszczalni ścieków w Trzcinicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przepustów wałowych, drogi eksploatacyjnej i wylotu służącego odprowadzeniu do rzeki Ropa wód opadowo-roztopowych z terenu wokół oczyszczalni. Przeprowadzono również roboty towarzyszące, polegające na przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej, w tym m.in. linii energetycznych.
Całkowita wartość zadania to ponad 10 mln zł.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Trzcinicy
Obwałowania rzeki Ropy zabezpieczają przed powodzią ponad 2 tys. mieszkańców miejscowości Trzcinica, oczyszczalnię ścieków w Trzcinicy, ważną regionalnie linię kolejową Jasło-Stróże oraz drogę krajową nr 28 Jasło-Gorlice, a także obiekty muzealne i budynki administracyjne skansenu archeologicznego "Karpacka Troja". Wały przeciwpowodziowe Ropy pełnią kluczową rolę w systemie ochronie zdrowia i życia ludzkiego, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, infrastruktury krytycznej oraz obiektów dziedzictwa historyczno-kulturowego.


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.