Jaślanie wzięli udział w spotkaniu, na którym został omówiony zakres powstającego dokumentu oraz wysłuchali dwóch prelekcji.
Trwają działania w ramach projektu "Eko-tożsamość polsko-słowackiego pogranicza", który realizowany jest przez dwa miasta: Jasło i Humenné. Jednym z jego elementów jest, oprócz działań edukacyjno-informacyjnych, również opracowanie ekostrategii polsko-słowackiego pogranicza.

Dokument ma być wytyczną dla obydwu miast w dążeniu do bycia eko&smart w dziedzinach inwestycyjnych i miękkich, w sposobach ekologicznej komunikacji z mieszkańcami, a także w sposobach łagodzenia skutków pandemii Covid-19 w aspekcie środowiskowym.

spotaknie w Jaśle

W pracach nad powstaniem dokumentu pomagają przedstawiciele miast: Jasła i Humenné, a w czwartek (15 grudnia) zainteresowani jaślanie mogli wziąć udział w spotkaniu, na którym został omówiony zakres powstającego dokumentu oraz wysłuchać dwóch prelekcji: jednej dotyczącej "Polsko-słowackiej strategii współpracy w oparciu o doświadczenia Euroregionu Karpackiego Karpacki Horyzont 2035" - wygłoszonej przez Dawida Laska, wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz w drugiej omawiającej wykorzystania zielonej infrastruktury do gospodarowania wodami deszczowymi, którą zaprezentował Andrzej Czernecki, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Projekt, którego wartość wynosi ponad 251 tys. zł, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Ma on przyczynić się do wykształcenia wśród mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza odpowiedzialnych i świadomych zachowań w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki odpadami, zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych do powietrza, czy rozwoju infrastruktury zielonej i błękitnej obszarów zurbanizowanych.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.