Miasto Jasło dopłaci za mieszkańców do wody i ścieków. Tym samym nie będzie podwyżek w czasie trwającej epidemii koronawirusa.
Miasto Jasło, za zgodą radnych Rady Miejskiej Jasła, zdecydowało o przekazaniu dopłaty za wodę i ścieki do gospodarstw domowych (grupa taryfowa A). W ten sposób, w czasie trwającej pandemii, mieszkańcy nie zostaną bezpośrednio obciążeni zmianą taryfy - poinformowała rzecznik Urzędu Miasta w Jaśle Agata Koba.

- W tym trudnym dla wszystkich czasie, zaproponowaliśmy wprowadzenie dopłaty dla gospodarstw domowych, tak aby pomóc naszym mieszkańcom, by w jak najmniejszym stopniu odczuwali negatywne skutki wywołane trwającym stanem epidemii – tłumaczył podczas sesji Rady Miejskiej Jasła, burmistrz Ryszard Pabian.

Kwota dopłaty do 1 metra sześciennego dostarczanej wody stanowić będzie 0,11 zł, natomiast do 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków - 0,09 zł. W sumie dopłata wyniesie 120 tysięcy złotych (brutto), a przekazywana będzie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ze środków budżetu miejskiego, w miesięcznych ratach. Pomoc ta obowiązywać będzie od 29 maja do końca 2020 roku.