Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim ogłosił konkurs poetycki "Święty naszych czasów" z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Organizatorzy czekają na wiersze do 30 czerwca 2020 r.
Celem konkursu organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim jest między innymi uczczenie setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II oraz pontyfikatu papieża Polaka i jego kanonizacji.

Organizator zachęca do poetyckiego wyrażenia uczuć i postaw wobec świętego Jana Pawła II w formie wiersza upamiętniającego postać papieża z Polski, wpływ jego życia i nauki na współczesnego człowieka zarówno dzieci w wieku 10 - 16 lat jak i dorosłych. "Którą z myśli Jana Pawła II uważasz za najważniejszą, najbliższą, wyjątkową" - zachęcają organizatorzy dzieci. Dla dorosłych GOK proponuje dwa tematy: "dokładnie pamiętam ten dzień, ważny moment związany z papieżem Polakiem" oraz "Jan Paweł II moim nauczycielem".

Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie trzy wiersze, które powinny być napisane samodzielnie i nigdzie do tej pory niepublikowane. Prace, w formie wydruku komputerowego, z danymi autora oraz w przypadku dzieci ze zgodą rodzica lub opiekuna, można przesyłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim - Punkt Informacji Turystycznej, 38-223 Osiek Jasielski lub elektronicznie na adres: redakcja.osiekjasielski@onet.eu, a także przynosić do GOK od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:30 z dopiskiem - I konkurs poetycki. Termin przysyłania prac upływa 30 czerwca br.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej GOK w Osieku Jasielskim.