Gmina Jasło otrzymała najwyższe dofinansowanie - ponad 153 tysiące złotych - w województwie podkarpackim na realizację usługi opieki wytchnieniowej. Tylko 20 procent tej kwoty to wkład własny gminy.
Gmina Jasło, jako jedna z nielicznych w województwie podkarpackim przeprowadziła w 2019 roku Program „Opieka wytchnieniowa”. Projekt ogłoszony został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na ten cel gmina otrzymała ponad 120 tysięcy złotych dofinansowania. Realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej program zyskał bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców. W ubiegłym roku z usługi opieki wytchnieniowej skorzystało 21 osób, w tym 9 dzieci. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń, a więc wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, także i w tym roku gmina przystąpiła do programu.

W bieżącym roku Gmina Jasło otrzymała najwyższe dofinansowanie w województwie podkarpackim na realizację usługi opieki wytchnieniowej w kwocie ponad 153 tysiące złotych. Gminny program zyskał wsparcie w wysokości 80 procent projektowanych kosztów. Wkład pieniędzy z budżetu gminy to pozostałe 20 procent.

Jak informują władze samorządowe Gminy Jasło, ze wsparcia skorzystają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. W bieżącym roku świadczenie usługi opieki wytchnieniowej będzie realizowane w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Edycja tegorocznego wsparcia będzie skierowana do 24 osób w wymiarze 240 godzin bezpłatnej opieki wytchnieniowej dla każdego. Ta forma wsparcia odciąży opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im pomocy w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa. Pozwoli to na zyskanie czasu, który opiekunowie będą mogli przeznaczyć dla siebie.

Działania koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej odbyła się na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.