Zarząd Powiatu w Jaśle ogłosił przetarg na sprzedaż zabytkowego Zespołu dworsko - parkowego w Wolicy. Leży on na działce, usytuowanej na malowniczym wzgórzu, w centrum wsi, przy drodze prowadzącej z Jasła do Tarnowca.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, zabudowana zespołem dworsko - parkowym, w skład którego wchodzą: dwór, spichlerz dworski, postument kapliczki oraz park z drzewostanem, o numerze ewid. 300/48 o pow. 1,6285 ha, położona w miejscowości Wolica, Gmina Jasło. Nieruchomość ta wpisana jest do rejestru zabytków, prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Inicjatorem budowy dworu był Apolinary Przyłęcki herbu Szreniawa, który nabył dobra Wolicy w roku 1865, jednak budowa została przesunięta na lata 80-te XIX. Wówczas to dawne założenie folwarczne zostało przekształcone w podmiejską rezydencję ziemiańską, otoczoną przez park krajobrazowy. Po drugiej wojnie światowej budynek dworu służył jako dom kultury, a później, aż do 2020 r. mieścił się w nim Dom Dziecka. W chwili obecnej nieruchomość nie jest użytkowana.

dworek w Wolicy

Murowany budynek dworu posadowiony jest w centralnej części działki. Składa się z poziomu piwnic, parteru, pierwszego piętra oraz nieużytkowego strychu. Budynek zachowuje w dużym stopniu pierwotną strukturę zabytkową. Posiada piękne detale architektoniczne i plastyczne, bogatą sztukaterię oraz urokliwą drewnianą werandę z oszklona altaną. Wewnątrz zachowały się m.in. oryginalne schody z galerią i drewniane kasetony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 627 m2.

Budynek byłego spichlerza dworskiego zlokalizowany jest nieopodal dworu, w północno-wschodniej części działki. W okresie użytkowania nieruchomości przez Dom Dziecka pełnił on funkcje administracyjną, w przeszłości stanowił mieszkanie pracownika a pierwotną funkcją budynku była funkcja spichlerza. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 94,30 m².

Park zlokalizowany we wschodniej części działki, pochodzi najprawdopodobniej z XVIII i XIX stulecia. Rozplanowany został na rzucie prostokąta. Główny drzewostan parku stanowią: jesion wyniosły, dąb, modrzew europejski, kasztanowiec, lipa drobnolistna, brzoza. W chwili obecnej największe skupiska starodrzewu występuje na jego obrzeżach, głównie są to dęby. Od zachodu park otacza półnaturalny las.

Dla zespołu dworsko - parkowego w Wolicy, została sporządzona dokumentacja konserwatorska, określającą: opis i stan zachowania obiektu, możliwości adaptacji zespołu oraz jego elementów, program prac konserwatorskich, który będzie dla potencjalnego nabywcy podstawą opracowania szczegółowych programów i projektów odnoszących się do określonych zadań.

dworek w Wolicy

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 1 000 000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, pokój nr 339, III piętro.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00, tel. (13) 44-864-74, e-mail: k.marek@powiat.jaslo.pl

Ogłoszenie o przetargu znajduję się na stronie samorzad.gov.pl
Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.