Stan dróg powiatowych w gminie Tarnowiec był celem wizyty władz starostwa powiatowego w Jaśle.
Starosta jasielski Adam Pawluś, członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Katarzyna Kaszowicz, 8 czerwca dokonali przeglądu dróg powiatowych w gminy Tarnowiec.

W Dobrucowej budowany jest chodnik na odcinku około 800 metrów przy drodze powiatowej Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok. Koszt to ponad 300 tysięcy złotych.

Drogi w gminie Tarnowiec

W trakcie przygotowywania do przebudowy jest droga Czeluśnica - Tarnowiec. Obecnie trwają prace projektowe nad poszerzeniem i przebudową końcowego odcinka tej drogi od strony Tarnowca. Wykonana zostanie nowa podbudowa i usprawniony system odwodnienia, a także niezwłocznie zostanie zlikwidowany przełom.

Wybudowany zostanie również nowy przepust na drodze Umieszcz – Tarnowiec na cieku Potok Czarny, który jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej naprawy. Radni na ostatniej sesji Rady Powiatu Jasielskiego zdecydowali o realizacji tej inwestycji.

Również odcinek drogi relacji Jasło – Zręcin w Gliniku Polskim, wraz z przepustem, wymaga naprawy i dlatego przygotowywana jest dokumentacja do naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.