Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie ogłosił konkurs plastyczny "Jan Paweł II w oknie". Jest zaproszeniem dla uczniów klas III - V oraz VI - VIII szkół podstawowych.
Organizator konkursu GOK w Nowym Żmigrodzie informuje, że prace w formacie A3 mogą zostać wykonane dowolną techniką (rysunek, akwarela, collage, tempera, plakatówka, pastele suche i tłuste). Najważniejsze - praca musi być samodzielnie wykonana przez ucznia. Inaczej zostaną zdyskwalifikowane.

Prace plastyczne mogą zostać przesłane na adres GOK (ul. Mickiewicza 9, 38-230 Nowy Żmigród) lub złożone osobiście. Najlepsze prace w obydwu kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone i wyróżnione przez jury.