W kościele św. Józefa w Skołyszynie odbędą się główne uroczystości Roku św. Józefa w Diecezji Rzeszowskiej.
8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny Rok św. Józefa z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego.

Główne uroczystości Roku św. Józefa w Skołyszynie

Kościół w Skołyszynie będzie jedną z dwóch z świątyń, w których biskupi dokonają oddania Diecezji Rzeszowskiej św. Józefowi. Nastąpi to 1 maja. W parafii św. Józefa w Rzeszowie (osiedle Staromieście) o godzinie 11.00 bp Jan Wątroba oraz w parafii św. Józefa w Skołyszynie o godzinie 11.00 bp Edward Białogłowski, dokonają oddania diecezji rzeszowskiej św. Józefowi. W tym dniu w łączności z biskupami takie oddanie nastąpi również we wszystkich parafiach diecezji.

Biskup Jan Wątroba wydał dekret zezwalający na odprawianie w kościołach i kaplicach diecezji rzeszowskiej jednej Mszy św. wotywnej o św. Józefie w każdą środę.