W środę, 3 lutego br. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl wręczył symboliczne czeki na granty, które trzy uczelnie otrzymały w ramach II naboru do Projektu grantowego PCI na prace B+R jednostek naukowych - informuje Katarzyna Koniuch z PCI.
Do II naboru do programu grantowego zgłosiły się aż 143 zespoły naukowe, z czego 63 uzyskały dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych. 3 lutego w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyło się uroczyste podpisanie umów przez prezesa zarządu PCI Jacka Kubraka oraz trzech rektorów uczelni partnerskich: prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. Sylwestra Czopka (Uniwersytet Rzeszowski), a także dr Wergiliusza Gołąbka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). Następnie symboliczne czeki z kwotami dofinansowania dla poszczególnych jednostek przekazał marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. - Bardzo się cieszymy, że w sposób uroczysty, symboliczny możemy przekazać te kwoty dla poszczególnych uczelni. Wszystkie projekty, które zostały złożone muszą lokować się w naszych Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach. Miłą niespodzianką jest, że najbardziej eksploatowanym obszarem RIS-ów jest “Jakość życia” - mówił marszałek Województwa Podkarpackiego.

Ponad 10 mln zł trafi do podkarpackich uczelni. Symboliczne czeki na granty rozdane

Spośród wszystkich dofinansowanych projektów, zdecydowana większość wpisywała się w obszar „Jakość życia” – 51 projektów (80,95 proc. ogółu), następnie „Informacja i telekomunikacja (ICT)” – 8 projektów (12,70 proc.), „Lotnictwo i kosmonautyka” – 3 projekty (4,76 proc.) a także „Motoryzacja” – 1 projekt (1,59 proc.). - Chcielibyśmy, żeby ta Inteligentna Specjalizacja nabierała coraz większego znaczenia wśród pozostałych trzech specjalizacji. Wydaje nam się, że na ten moment to informatyka, lotnictwo i motoryzacja najwięcej wnoszą do naszej sytuacji i pozycji gospodarcze, ale gdy popatrzymy na granty to 81 procent trafia na naszą Inteligentną Specjalizację związaną z jakością życia - zauważył marszałek Województwa Podkarpackiego.

Prezes zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji Jacek Kubrak zwrócił uwagę na to, że w I naborze do programu grantowego aż 70 procent osób nie składało nigdy wniosków o dofinansowanie do swoich prac badawczych. Współpraca PCI z uczelniami partnerskimi pokazuje, że warto inwestować w podkarpackich naukowców. - Stworzyliśmy pewną przestrzeń do budowania doświadczenia, jak można pozyskiwać środki, jak należy pisać wnioski, aby finansować prace badawczo-rozwojowe. W dwóch programach grantowych łącznie zostały złożone 244 wnioski, z czego w II naborze otrzymaliśmy 143 projekty. Dofinansowanych zostało dotychczas 88 projektów B+R. We wstępnej fazie zakładaliśmy, że w II naborze przyznamy granty dla 51 zespołów naukowych, jednak z uwagi na ich jakość, KAZ podjął decyzję o zwiększeniu puli alokacji do kwoty 10 milionów i sfinansowaniu 63 wniosków.

Ponad 10 mln zł trafi do podkarpackich uczelni. Symboliczne czeki na granty rozdane

Największym beneficjentem II naboru do programu grantowego jest Politechnika Rzeszowska, której 32 projekty uzyskały dofinansowanie w łącznej wysokości 4 937 339,60 zł. Zarówno pod względem liczby projektów jak i kwoty jest to ponad dwukrotnie więcej niż w I naborze. Najwięcej, bo aż 9 projektów dotyczyło zaawansowanych materiałów w tym. m.in. związanych z branżą lotniczą. - Chciałbym podziękować panu marszałkowi za to, że w pewnym momencie inicjatywa taka jak PCI pojawiła się w Województwie Podkarpackim i my, pracownicy, którzy podejmują działania naukowe mamy ścieżkę finansowania badań dedykowaną dla nas. Jest to bardzo ważne i z pewnością będzie służyło rozwojowi nie tylko naszych instytucji, uczelni, ale także całej nauki polskiej, w tym Podkarpacia - mówił rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik i kontynuował - Myślę, że w kolejnym kroku, który został już zapowiedziany, pewnej multidyscyplinarności i łączenia uczelni, podejmiemy także wspólne tematy i razem będziemy się rozwijać na rzecz naszego ośrodka akademickiego.

Prawie trzykrotny wzrost liczby i łącznej wartości dofinansowanych projektów w stosunku do I naboru dotyczy również Uniwersytetu Rzeszowskiego, który otrzymał 25 grantów na łączną kwotę 4 158 063,43 zł. Ochrona zdrowia była dominującym tematem projektów uniwersyteckich. - Z każdą edycją, z każdym rokiem działalności PCI nabieramy do siebie wzajemnego zaufania, nabieramy doświadczenia i te składane projekty są coraz lepsze. One nie dlatego powstają, że trzeba rozdzielić pieniądze, tylko dlatego, że są pomysły na uczelniach - podkreślił rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Aż czterokrotny pod względem kwoty i trzykrotny pod względem liczby przyznanych grantów wzrost w stosunku do I naboru zanotowała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, która w obecnym naborze będzie realizowała sześć projektów o łącznej wartości 1 023 172,85 zł. Dominującym tematem okazała się ochrona zdrowia. - Działania podejmowane ze strony pana marszałka, ze strony pana prezesa, strumień pieniędzy skierowany w kierunku badań naukowych są czymś nieodzownym i wręcz znakomitym - zauważył rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr Wergiliusz Gołąbek i dodał - Ten świat ciągle idzie do przodu, a Podkarpacie rzeczywiście dzięki tutejszym uczelniom stara się na miarę swoich możliwości wpisywać w badania naukowe.

Dotychczas PCI dofinansowało 88 projektów na łączną kwotę 13,99 mln zł. Porównując dwa nabory na prace B+R jednostek naukowych zrealizowane dotychczas przez PCI widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa pod względem złożonych wniosków (101/143, tj. o 41,6 proc.), a przede wszystkim dofinansowanych projektów (25/63, tj. o 152 proc.) czy łącznej wartości przyznanych grantów (3,87 mln/10,12 mln, tj. o 161,5 proc.). Liczba i wartość realizowanych projektów w drugiej edycji Programu jest więc 2,5-krotnie większa niż w pierwszej.

Oprócz środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych, PCI kompleksowo wspiera proces komercjalizacji stworzonych rozwiązań technologicznych a także prowadzi działania doradcze i szkoleniowe.