Budowa mostu przez Jasiołkę była głównym tematem XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Jaśle.
XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się 8 lutego, została zwołana na wniosek zarządu powiatu ze względu na zmianę uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027.

Powodem zwołania sesji był upływający 12 lutego br. termin złożenia wniosku do Ministra Infrastruktury o pieniądze z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na budowę mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych nr 2510R Jasło (ul. Żniwna) i nr 2511R Jasło (ul. Towarowa). Most ma połączyć jasielskie osiedla Sobniów i Hankówka.
Do komisji wnioskowej wybrano etatowego członka zarządu powiatu Jana Muzykę, wicestarostę Stanisława Pankiewicza oraz członka zarządu Ryszarda Lisowskiego.

Krytycznie o planowanej inwestycji wypowiadali się radni opozycyjni. Zdaniem starosty jasielskiego Adama Pawlusia, to niezwykle ważna inwestycja z punktu widzenia miasta i powiatu. Pierwszym etapem ma być połączenie ulic Towarowej i Żniwnej, co znajduje się w projekcie do przejazdu kolejowego. Starosta przypomniał, że przedstawiciele miasta uczestniczący we wspólnej komisji zadeklarowali wsparcie dla inwestycji mostowej i połączenia dróg powiatowych.

Łączenie dróg powiatowych ma na celu stworzenie alternatywy dla przejazdu drogą krajową. W przeciwnym wypadku miasto będzie skazane na korki. Starosta podkreślał, że wszystkie działania, nawet te dotyczące dróg wojewódzkich i krajowych, mają na celu poprawę komunikacji i służą rozwojowi powiatu.

W głosowaniu nad zmianą uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok 19 radnych głosowało za. Przeciwko byli: Janusz Przetacznik, Jan Urban i Ewa Wawro. Natomiast w głosowaniu nad zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027 16 radnych głosowało za, dwóch wstrzymało się od głosu (Bożena Macek-Lubaś i Antoni Zwierzyński). Przeciwko byli: Krzysztof Buba, Janusz Przetacznik, Jan Urban i Ewa Wawro.