Radni Rady Miejskiej Jasła wprowadzili zmiany w regulaminie Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego (JBO).
Doświadczenia z realizacji trzech edycji JBO pokazały, że konieczne jest wprowadzenie zmian w jego regulaminie. Propozycje ich zostały poddane konsultacjom społecznym (15 – 27 kwietnia br.) oraz skierowane do zaopiniowania przez Miejska Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle.

Zmiany dotyczą m.in.:
- podziału puli przeznaczonej na JBO w kwocie 500 tys. zł na pulę przeznaczoną na projekty inwestycyjne 400 tys. zł oraz na pozostałe projekty 100 tys. zł,
- wprowadzono możliwość zasięgania opinii komórek organizacyjnych UMJ właściwych ze względu na tematykę projektu oraz możliwość składania przez autorów projektów dodatkowych wyjaśnień na etapie oceny,
- określenie „niewspółmiernie wysokie koszty utrzymania” zostało doprecyzowane, tj. niewspółmiernie wysokie koszty, które po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania na poziomie wyższym niż 20 procent kosztów realizacji zadania,
- zwiększenia liczby głosów oddawanych na projekty z jednego do dwóch (mieszkaniec może oddać jeden głos na projekty inwestycyjne, drugi na pozostałe projekty), co jest konsekwencją podziału puli środków na dwie kategorie,
- rozszerzenie możliwości głosowania tradycyjnego przez wskazanie dodatkowych obiektów w oparciu o jednostki pomocnicze Miasta (osiedla) oraz utworzenie dodatkowego punktu do głosowania w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle,
- minimalna liczba głosów oddanych na projekt wyłoniony do realizacji po zakończeniu głosowania musi wynosić 75.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.