Mieszkańcy gminy Jasło poszkodowani w wyniku powodzi w minioną sobotę (27 czerwca), mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc.
Urząd Gminy w Jaśle informuje, że osoby poszkodowane w wyniku powodzi z 27 czerwca, mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc w wysokości do 6 tysięcy złotych z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń w budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych służących - jak to ujęto - zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych w szczególności w pomieszczeniach inwentarskich.

Wnioski należy złożyć osobiście bądź telefonicznie w Urzędzie Gminy Jasło (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) - telefon 13 44 813 57.