Osuwisko przy drodze gminnej w Opaciu zostanie zabezpieczone wraz z odbudową jezdni.
W ramach stabilizacji osuwiska powstanie konstrukcja oporowa. Droga oraz pobocza zostaną odbudowane na łącznej długości 130 metrów tj. na odcinku urwiska o długości 100 metrów, gdzie zaprojektowano jezdnię o stałej szerokości wynoszącej 5 metrów oraz na dwóch odcinkach 15-metrowych, gdzie jezdnia i pobocza mają zmienną szerokość. Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia drogi oraz osuwiska.


Gmina Jasło ogłosiła przetarg na wykonanie robót. Wykonawcy mogą składać oferty do 14 maja do godz. 10. Inwestycja zostanie dofinansowana w 80 procentach z budżetu państwa.