Politechnika Rzeszowska i Gmina Lubycza Królewska (województwo lubelskie, powiat tomaszowski) podpisały umowę, w której zobowiązały się do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni w Lubyczy Królewskiej oraz wyłonienia najlepszych prac projektowych.
Sygnatariuszami umowy byli rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik i burmistrz Lubyczy Królewskiej Marek Łuszczyński. Strony zobowiązały się do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu „Przestrzeń publiczna dla mieszkańców Lubyczy Królewskiej” mającego na celu zaprojektowanie terenów miejskich oraz wyłonienia najlepszych prac projektowych.

Podczas podpisania umowy obecni byli także m.in. Henryk Wolicki - pełnomocnik prezydenta Miasta Rzeszowa ds. oświaty, opieki społecznej i osób niepełnosprawnych; Mariusz Lewko - przewodniczący Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej; prof. dr hab. inż. Lech Lichołai - dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Umowa Politechniki Rzeszowskiej i Gminy Lubycza Królewska
Fot. Beata Motyka/ Politechnika Rzeszowska

Organizatorem konkursu są burmistrz Lubyczy Królewskiej oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Patronat objęli burmistrz i Rada Miejska w Lubyczy Królewskiej, Politechnika Rzeszowska oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac koncepcyjnych dla wyznaczonego terenu w Lubyczy Królewskiej. Zwycięski projekt będzie stanowił materiał pomocniczy dla dalszych rozważań projektowanych.

Uczestnikami mogą być wyłącznie studenci Politechniki Rzeszowskiej. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie komisja kwalifikacyjna rozpatrzy zgłoszenia zawierające pracę projektową oraz podpisaną kartę zgłoszenia uczestnictwa, dokona wyboru ośmiu najlepszych prac i nominuje je do drugiego etapu. Podczas drugiego etapu sąd konkursowy rozpatrzy nominowane przez komisję kwalifikacyjną prace konkursowe i dokona wyboru nagród oraz wyróżnień regulaminowych. Prace projektowe mogą być opracowywane indywidualnie lub w zespole. Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu jest złożenie pracy projektowej wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa do komisji kwalifikacyjnej do 31 maja 2021 r.

Głównym kryterium oceny prac projektowych zgłaszanych do konkursu będą wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te będą oceniane pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, jej wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia oraz nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Pod uwagę będą również brane rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu. Przywołane aspekty oceny prac nie stanowią elementów równoprawnych, wartościujących prace w jednakowy sposób. Sąd konkursowy dokona indywidualnej oceny każdej z prac.

W przypadku wykorzystania całości lub wybranych części prac konkursowych do zagospodarowania przestrzeni Lubyczy Królewskiej, gmina zobowiązuje się do oznaczenia tej przestrzeni tablicą informacyjną lub w inny ustalony sposób. Oznaczenie to powinno zawierać informację, że zagospodarowanie wykonano na podstawie prac konkursowych powstałych w ramach konkursu studenckiego Politechniki Rzeszowskiej pt. „Przestrzeń publiczna dla mieszkańców Lubyczy Królewskiej”.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.