Gmina Dębowiec będzie partycypowała - tak jak i w minionym roku - w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych na jej terenie, a uczęszczających do niepublicznych żłobków funkcjonujących w Jaśle.
Miasto Jasło dopłaca do pobytu każdego dziecka 150 zł miesięcznie. W sumie w czterech żłobkach w Jaśle jest 126 miejsc dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. Podobne porozumienie zawarła z Miastem Jasłem również Gmina Jasło.