W G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego został podpisany list intencyjny na rzecz stworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej, opartej na produkcji zero- i niskoemisyjnego wodoru. Strony porozumienia wyraziły wolę nawiązania współpracy i podjęcia działań zmierzających do budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia.
Stronami listu intencyjnego są: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, p.o. prezydent miasta Rzeszowa Marek Bajdak, Politechnika Rzeszowska reprezentowana przez prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika, Uniwersytet Rzeszowski reprezentowany przez prof. dr. hab. Sylwestra Czopka, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy reprezentowany przez prof. Tomasza Gałkę, dyrektora instytutu, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale, reprezentowany przez dr Marka Grabowego, dyrektora Oddziału, Polenergia S.A. reprezentowana przez Iwonę Sierżęgę, członka zarządu, Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. reprezentowana przez Jacka Głowackiego, prezesa zarządu, ML System S.A. reprezentowany przez Dawida Cyconia, prezesa Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. reprezentowana przez Pawła Kolczyńskiego, wiceprezesa zarządu, Fibrain Sp. z o.o. reprezentowana przez Rafała Kalisza, prezesa zarządu, Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" reprezentowane przez Jana Sawickiego, wiceprezesa zarządu oraz Marka Bujnego, członka zarządu, Autosan Sp. z o.o. reprezentowany przez Remigusza Śnieżka, prezesa zarządu oraz burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski.

Politechnika Rzeszowska współinicjatorem stworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej
Strony listu intencyjnego z premierem Mateuszem Morawieckim. Fot. Beata Motyka,/ Politechnika Rzeszowska

Polska stoi przed wyzwaniem budowy nowego systemu energetycznego i gospodarki opartej na niskoemisyjnych źródłach energii, spełniającego krajowe, europejskie i globalne cele klimatyczne. Istotne jest więc stworzenie nowoczesnego ekosystemu, który pozwoli zbudować łańcuch wartości gospodarki wodorowej, w tym jego produkcji, przesyłu, transportu, magazynowania i zastosowania wodoru w energetyce, transporcie i przemyśle, a tym samym umożliwi integrację poszczególnych sektorów gospodarki i optymalizację procesów oraz kosztów, wymaga współpracy licznych interesariuszy.

Politechnika Rzeszowska współinicjatorem stworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej
Uczestnicy spotkania. Fot. Beata Motyka/ Politechnika Rzeszowska

Strony zadeklarowały m.in.:
- współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Doliny Wodorowej,
- wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego, w szczególności Podkarpacia, w celu budowy łańcucha wartości gospodarki wodorowej przez realizację innowacyjnych przedsięwzięć naukowych, technologicznych, przemysłowych oraz projektów inwestycyjnych,
- prowadzenie prac naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych ukierunkowanych na zastosowanie wodoru jako paliwa dla zeroemisyjnego transportu,
- podjęcie działań zmierzających do stworzenia na terenie województwa podkarpackiego Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro-Park Mielec" i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro-Park Wisłosan" zarządzanych przez ARP, optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy gospodarki wodorowej,
- analizę oraz planowanie działań, inicjatyw i przedsięwzięć związanych z gospodarką wodorową oraz optymalizacją energetyczną z wykorzystaniem wodoru,
- organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami (ekspertami, przedstawicielami instytucji publicznych, przedsiębiorstwami energetycznymi, operatorami i dystrybutorami, a także środowiskiem naukowym) zainteresowanymi działaniami w obszarze gospodarki wodorowej, jak również integrację branży.

Politechnika Rzeszowska współinicjatorem stworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej
Prof. Jarosław Sęp. Fot. Beata Motyka/ Politechnika Rzeszowska


W spotkaniu udział wzięli również premier Mateusz Morawiecki, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodorowej Krzysztof Kubów. Premier mówił o transformacji klimatycznej i energetycznej, która niesie w sobie dodatkowe szanse i możliwości rozwoju dla całych regionów, także dla Podkarpacia. - „Wśród tych wielu elementów całej transformacji jednym z podstawowych jest to, na czym teraz zaczynają się koncentrować najbardziej rozwinięte państwa świata. To gospodarka wodorowa. Polska może stać się hubem wodorowym w perspektywie dekady i kolejnych lat. Będziemy pracowali właśnie nad tym, żeby tak się stało" - powiedział. Premier zapowiedział także, że w planach rządu są specjalne programy, które będą się wiązały z rozwojem kompetencji wodorowych.

Politechnika Rzeszowska współinicjatorem stworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Fot. Beata Motyka/ Politechnika Rzeszowska

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem naszej uczelni prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp w swoim wystąpieniu podkreślił ważność podejmowanych działań dla regionu i kraju. - "Politechnika Rzeszowska od kilku lat jest aktywna w zagadnieniach związanych z gospodarką wodorową. Utworzenie Podkarpackiej Doliny Wodorowej jest wielką szansą i wyzwaniem dla Politechniki Rzeszowskiej. Współpraca z otoczeniem daje szansę na rozwijanie nowoczesnych technologii wspierających transformację energetyczną i ograniczających emisję dwutlenku węgla. To bardzo istotne kwestie, a udział w pracach w tym zakresie będzie z pewnością bardzo ważnym impulsem rozwojowym dla uczelni" - powiedział.

Politechnika Rzeszowska współinicjatorem stworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej
Wizyta premiera na Politechnice Rzeszowskiej. Od lewej Władysław Ortyl, prof. Piotr Koszelnik, Mateusz Morawiecki i prof. Jarosław Sęp. Fot. Beata Motyka/ Politechnika Rzeszowska

Dzień wcześniej, w godzinach wieczornych w poniedziałek, 17 maja, premier Mateusz Morawiecki gościł na Politechnice Rzeszowskiej. Podczas spotkania z przedstawicielami uczelni – rektorem prof. dr hab. inż. Piotrem Koszelnikiem, prorektorem ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosławem Sępem, kanclerzem mgr inż. Andrzejem Sową rozmawiał na temat problemów szkolnictwa wyższego w czasie pandemii. Premier z wielkim zrozumieniem odniósł się do potrzeby uruchomienia dodatkowych zajęć dla studentów poszkodowanych w trakcie ostatnich miesięcy, co wiąże się z potrzebą dodatkowej subwencji. Przedstawiano także rolę Politechniki Rzeszowskiej jako uczelni kształcącej kadry dla lokalnego biznesu oraz innowacyjnego ośrodka badawczego.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.