Politechnika Rzeszowska zajęła czwarte miejsce w rankingu polskich uczelni dotyczącym dostępności stron www i trzecie miejsce wśród uczelni z najmniejszą liczbą błędów, uzyskując wynik 71,43 proc. To pierwsza edycja raportu o dostępności cyfrowej uczelni w Polsce. W badaniu wzięło udział 50 uczelni wyższych.
Ranking został opracowany na podstawie raportu przygotowanego przez firmę Kinaole Solutions w lutym i marcu 2021 r. Celem badania było zwrócenie uwagi na kwestię dostępności oraz projektowania uniwersalnego na przykładzie stanu dostępności stron głównych uczelni wyższych w Polsce.

W badaniu uczelni wyższych wzięto pod uwagę 16 kryteriów występujących w wytycznych WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), które odnoszą się do osób z niepełnosprawnością wzroku: niewidomych (No Vision), niedowidzących (Limited Vision) oraz głuchych (No Hearing).

W rankingu uczelni najlepiej wypadł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, drugie miejsce zajęła Politechnika Gdańska, trzecie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czwarte miejsce zajęła Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Uniwersytet Gdański, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z województwa podkarpackiego w rankingu była uwzględniona jeszcze jedna uczelnia wyższa, czyli Uniwersytet Rzeszowski, który zajął 27 miejsce.

Pełna treść Raportu dostępności cyfrowej uczelni wyższych w Polsce jest dostępna na stronie internetowej firmy Kinaole Solutions.

Dostępność jest w Polsce wymogiem prawnym, określonym w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 848). Oznacza ona dostosowywanie wszelkich produktów, usług (nie tylko tych o charakterze cyfrowym) oraz przestrzeni tak, by mogło z nich korzystać jak najwięcej osób, w tym również osób z ograniczeniami stałymi, tymczasowymi lub sytuacyjnymi. Założeniem jest brak przeszkód w łatwym dostępie do informacji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, np. wzrokowymi, słuchowymi, ruchowymi, zaburzeniami poznawczymi czy niepełnosprawnością intelektualną.


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.