W wieku 87 lat zmarł ks. prał. Jan Kulpa, wieloletni proboszcz w parafii pw. św. Anny w Święcanach. Pogrzeb odbędzie się w środę 27 października.
Ks. prał. Jan Kulpa, urodził się 17 stycznia 1934 r. w Grodzisku Górnym jako syn Walentego i Marii Urban. Egzamin dojrzałości złożył w 1952 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Leżajsku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk biskupa Franciszka Bardy w dniu 1 czerwca 1958 r.

Był wikariuszem w Laszkach (06.08.1958 - 30.07.1961) i Święcanach (31.07.1961 - 01.07.1964) a od 2 lipca 1964 roku do 20 sierpnia 2005 roku był proboszcz parafii pw. św. Anny w Święcanach. Od 2005 roku przebywał na emeryturze w parafii w Święcanach.

Ks. prał. Jan Kulpa pełnił także ważne funkcje diecezjalne, m.in. w latach 1974 - 2004 był wicedziekanem dekanatu Jasło-Zachód. Był też kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Bieczu. Za swoją gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony następującymi godnościami kościelnymi: w 1971 - Expositorium Canonicale, a w 1979 r. otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu. Natomiast 14 czerwca 1983 r. otrzymał godność Honorowego Kapelana Ojca świętego.

Zmarł 25 października w Szpitalu MSWIA w Rzeszowie.

Eksporta


Eksporta do kościoła w Święcanach pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Górnego odbędzie się 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 15.

Pogrzeb


Pogrzeb śp. Księdza Prałata pod przewodnictwem biskupa Edwarda Białogłowskiego będzie sprawowany 27 października 2021 r. (środa) o godz. 13 w kościele parafialnym w Święcanach.

Wyrazy głębokiego współczucia w imieniu samorządu gminy Skołyszyn złożyli wójt Bogusław Kręcisz i przewodniczący Rady Dariusz Łyszczarz.

Kondolencje Ks. prał. Jan Kulpa


[AKTUALIZACJA]


Zdjęcia z uroczystości pogrzebowej: Ksiądz prałat Jan Kulpa spoczął na cmentarzu w Święcanach